2004. december 13.-i keltezéssel, a Hivatalos közlöny (Monitorul Oficial) 1.181/13.XII.2004 számában, az akkori Államelnök Ion Iliescu, és az akkori Miniszterelnök Adrian Nastase aláírásával ellátva, megjelentek azok a tanügyi kitüntetések, érdemrendek amelyeket az illető tanárok kaptak, mintegy elismervén az oktatásra nézve az eddigi kifejtett tevékenységük hasznát és értékét.

A 7 típusú érdemrend valamelyikét mindössze 4071 tanügyben dolgozó személy kapta meg, az ország különböző megyéiből

A Hargita megyei kitüntetet tanárok, tanügyben dolgozók száma 78.

 
       

A részletek ismertetése előtt beidézzük a közlöny első oldalát:

     
 

Decret privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul pentru învăţământ.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul pentru învăţământ
fn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,
la propunerea ministrului educaţiei şi cercetării,
pentru abnegaţia şi devotamentul puse în slujba învăţământului românesc, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea cercetării ştiinţifice din ţara noastră, cu ocazia Zilei Naţionale a României,

Preşedintele României decretează:

Art. 1. — Se conferă Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Mare Ofiţer persoanelor prevăzute în anexa nr. 1*).
Art. 2. — Se conferă Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Comandor persoanelor prevăzute în anexa nr. 2*).
Art. 3. — Se conferă Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer persoanelor prevăzute în anexa nr. 3*).
Art. 4. — Se conferă Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Cavaler persoanelor prevăzute în anexa nr. 4*).
Art. 5. — Se conferă Medalia Meritul pentru învăţământ clasa I persoanelor prevăzute în anexa nr. 5*).
Art. 6. — Se conferă Medalia Meritul pentru învăţământ clasa a II-a persoanelor prevăzute în anexa nr. 6*).
Art. 7. — Se conferă Medalia Meritul pentru învăţământ clasa a III-a persoanelor prevăzute în anexa nr. 7*).

 
     

Ordinul Meritul pentru învăţământ în grad de Cavaler, 2004 (oktatási érdemrend, lovagi fokozat)
Tuzson Zoltán számára

     
         
                 
     

A "Hogyan oldjunk meg aritmetikai feladatokat?" könyvem a 2004. évi Hargita Megyei Pedagógiai Napok keretében szervezett
pedagógiai- didaktikai- módszertani segédanyagok és didaktikai eszközök versenyén,
a könyv a legösszetettebb módszertani kiadvány díjat kapta.

     
 XV. évfolyam, 2004. május 26. szerda, 101. szám

Udvarhelyszéki tanárok díjazása

A csíkszeredai Szakszervezetek Művelôdési Házában szervezte meg a Hargita Megyei Tanfelügyelôség és a Romániai Magyar Pedagógusszövetség a II. Hargitai Iskolanapokat.

A rendezvényen magyarországi és hazai pedagógusok tartottak elôadásokat, majd díjakat kaptak azok a tanárok, akik különbözô módszertani és tudományos munkákat írtak. Az elemi iskolák kategóriájában Péterffy Lenke és Fekete Géza (Bethlen Gábor Általános Iskola) Kis történelem kis gyerekeknek című könyve elnyerte a tartalom szemléletes megjelenítéséért odaítélt díjat. Díjat kapott még egy anyanyelvismereti tanterv, melyet több udvarhelyi pedagógus készített el. A gimnáziumi kategóriában Tuzson Zoltán (Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium) kapta a legjobb minôsítést udvarhelyszéki viszonylatban: aritmetikai feladatgyűjteményét a legösszetettebb módszertani kiadványként értékelték. Díjazták még az Areopolisz kutatócsoportot, amelyben több fiatal tanár is tevékenykedik, Szász-Tikosi Zoltán (Fenyédi Általános Iskola) matematikai tesztgyűjteményét, Florina Onica (Marin Preda Elméleti Középiskola) román nyelvtanát, Ghiçă Apostol (Marin Preda Elméleti Középiskola) osztályfônöki füzetét. Több csoportos alkotás kapott díjat: A szent szabadság oltalmában című könyv, melyet keresztúri, szentléleki, udvarhelyi és korondi szerzôk írtak, egy matematikai tesztgyűjtemény képességi vizsgára (udvarhelyi általános iskolai tanárok alkotása) és a Marin Preda Elméleti Középiskola tanárai által írt módszertani kézikönyv. A rendezvény a csíkszeredai Nagy István Művészeti Iskola diákjainak műsorával zárult.

 
     

     
 

A Farkas Gyula-emlékérem alapításának célja, hogy a romániai magyar nyelvű matematikai és in­for­matikai ismeretek terjesztésében és a tehetséggondozásban kiemelkedő ered­ményt elért szakemberek tevékeny­ségét elismerje. Az emlékéremmel kifejezett elismerés erkölcsi jellegű, pénzjutalommal nem jár. A Farkas Gyula-emlékérem Széchenyi Kinga műve, művészi kivitelű bronzplakett, Farkas Gyula képével és a következő felirattal: "Farkas Gyula Díj".

Az emlékérmet évente egy alkalommal, novemberben adják át legfeljebb három személynek A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében. Az emlékérem odaítélésének előkészítése a Farkas Gyula-emlékérem Bizottság feladata. A Bizottság elnöke a Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért elnöke, és hét tagja: az Egyesület ügyvezető elnöke, két alelnöke, az EME Matematikai és In­for­matikai szak­osztályának elnöke, titkára, a Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság, valamint a Matlap szerkesztőségének egy-egy képviselője.

 
     

Farkas Gyula Emlékérem, Tuzson Zoltán részére
2010