Felvételi hírek

Felvételi tájékoztató 2024-2025

 • Induló IX. osztályok – 2:

természetttudomány                                        0,5 – 13 hely

matematika-informatika                                 0,5 – 13 hely

társadalomtudomány-intenzív angol            0,5 – 13 hely

teológia-intenzív angol                                    0,5 – 12 hely

 • Bejutás a IX. osztályba
  • teológia: a bejutási jegy ( 50%) +   képességpróba eredmény (50%)
  • természettudomány; matematika-informatika és társadalomtudomány: számítógépes elosztás szerint
 • Bentlakás, étkezés helyben , esetenként költségtámogatást biztosítunk.
 • Lehetőségek:
  • angol, német társalgási gyakorlatok
  • tornajátékok és sportolás
  • számítógépes grafika
  • ECDL felkészítő és vizsga

                   MEGJEGYZÉS

Nem református vallású tanulóinktól is elvárjuk a református egyház értékeinek tiszteletben tartását. Az iskolai rendezvényeinken való részvétel és a hitoktatás mindenki számára kötelező.

A 2024-2025-ös tanévre marad a korábbi években bevezetett gyakorlat, vagyis a képességpróba megelőzi a számítógépes megyei elosztást!

A bejutási jegy (nota la admitere) határozza meg a számítógépes elosztást.

A bejutási jegyből (1/2) és a képességpróba jegyből (1/2) számított eredmény határozza meg a bejutási keretet a teológia osztályba.

A következő dokumentumok szükségesek a református vallás- intenzív angol szakra való beiratkozáshoz:

 • papír mappa dosszié
 • beiratkozási űrlap (Anexa la fișa de înscriere – abból az iskolából kapja, ahol jelenleg VIII. osztályos)
 • igazolás az V.-VII. osztályok magaviselet lezárásairól
 • születési bizonyítvány másolat
 • személyigazolvány másolat
 • nyilatkozat a belső rendszabályzat elfogadásáról
 • egyházi ajánlás
 • orvosi okirat iskolaorvostól vagy családorvostól (fișa medicală în original)

Beiratkozás: 2024. május 16-17.

Felkészítő:   2024. május 17., 14,00 óra

Képességpróba-ÍRÁSBELI:

 • május 24. 14,00 óra

Képességpróba-SZÓBELI (interjú):

 • május 24. 15,30 óra

Eredményhirdetés: 2024. május 27.

További információk:

Tel. 0266 219 766

 E-mail: refkoltitkarsag@refkol.ro

 Honlap: www.refkol.ro

 Cím: Székelyudvarhely, Márton Áron tér 2.

Felvételi anyaga

BIBLIAISMERET

I. A világ és az ember teremtése

A világ teremtése (1Mózes 1,1-2,4)

Az ember teremtése (1Mózes 2,5-25)

II. A bűn és következménye

Bűneset (1 Mózes 3)

Kain és Ábel (1Móz 4,1-15)

III. Isten megszólít

Mózes elhívása (2 Mózes 3,1-15; 4,1-17)

Sámuel elhívása (1 Sámuel 3)

IV. Isten gondviselése

Átkelés a Vörös-tengeren (2 Mózes 14)

Az ötezer ember megvendégelése (Márk 6,30-44)

V. A hit próbája

 Ábrahám és Izsák (1 Mózes 22,1-18)

VI. Jézus Krisztus személye

Jézus születése (Lukács 2,1-20)

A kánai menyegző (János 2,1-11)

VII. Jézus tanítása

Az irgalmas samaritánus (Lukács 10,25-37)

VIII. Jézus szenvedéstörténete

A Gecsemáné-kertben (Máté 26,36-56)

Jézus a keresztfán (Lukács 23,32-43)

 IX. A feltámadott Jézus megjelenése

Tamás kételkedése (János 20,19-29)

 X. Megtérés

 Saul megtérése (Cselekedetek 9,1-25)

A vizsgaanyag megtalálható a Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliájában (2014), ill. a világhálón: https://szentiras.hu/RUF

Bibliájában (2014), ill. a világhálón: https://szentiras.hu/RUF