Felvételi hírek

Felvételi tájékoztató

1. Induló IX osztályok – 2 :

• matematika-informatika- 0,5 – 14 hely
• természettudomány 0,5 – 14 hely
• teológia( filológia- 1 – 28 hely
• intenzív idegen nyelv)

2. Bejutás a IX. osztályba:
• teológia: a bejutási jegy (75%) + képességpróba eredmény (25%)
• matematika-informatika: megyei elosztás szerint
• természettudomány: megyei elosztás szerint
• Bentlakás, étkezés helyben, eseten-
ként költségtámogatást biztosítunk.

3. Lehetőségek:
•  angol, német társalgási gyakorlatok
• kosárlabda oktatás
• számítógépes grafika
• ECDL felkészítő és vizsga

MEGJEGYZÉS:

Nem református vallású tanulóinktól is elvárjuk a református egyház értékeinek tiszteletben tartását. Az iskolai rendezvényeinken való részvétel és a hitoktatás mindenki számára kötelező.

•  A 2017-2018 tanévre marad az előző években bevezetett gyakorlat, vagyis a képességpróba megelőzi a számítógépes megyei elosztást!
•  A képességpróbán való részvétel nem kizáró jellegű a számítógépes elosztás szempontjából!
•  A bejutási jegy („nota la admitere”) határozza meg a számítógépes elosztást.
•  A bejutási jegyből (3/4) és a képességpróba jegyből (1/4) számított eredmény határozza meg a bejutási keretet a teológia osztályba.

•  Beiratkozás: 2017. május 22-23.
•  Felkészítők: 2017. május 24. 

• egyházzene, ének: 14,00-15,00 óra
• bibliaismeret: 15,00 -16,00 óra
•  
Képességpróba: 2017. május 26, 14-16 óra

További információk:

 • Tel: 0266 – 219 766
•  
E-mail: refkol@refkol.ro
•  
Honlap: www.refkol.ro
Cím: Székelyudvarhely, Márton Áron tér 2.

Felvételi anyaga:

Szentírásismeret

Ószövetség

 1. A teremtés története (1Móz 1,1-2,4)
 2. Bűnbeesés (1Móz 3)
 3. Káin és Ábel (1Móz 4,1-16)
 4. Az özönvíz története (1Móz 6; 7,11-24; 8)
 5. Mózes születése, elhívása (2Móz 2-3)
 6. Az aranyborjú (2Móz 32)
 7. Sámuel születése, elhívása (1Sám 1.3. fejezetek)
 8. Saul (1Sám 9-10)
 9. Dávid és Góliát (1Sám 17)
 10. Illés (1Kir 18-19)

 

Újszövetség

 1. Jézus születése (Lk 2,1-20)
 2. Jézus megkísértése (Mt 4,1-11)
 3. Bevonulás Jeruzsálembe, templomtisztítás (Mt 21,1-17)
 4. Jézus elfogatása, ítélet, halál (Mt 26-27)
 5. Jézus feltámadása (Lk 24,1-12)
 6. Szentlélek kitöltetése és Péter beszéde (ApCs 2,1-41)
 7. A magvető példázata (Mt 13,1-23)
 8. Az irgalmas samaritánus (Lk 19,25-37)
 9. A kánai menyegző (Jn 2,1-11)
 10. A bethesdai beteg meggyógyítása (Jn 5,1-18)

 Egyházi ének:

 1. Erős várunk nékünk az Isten
 2. Térj magadhoz drága Sion
 3. Az Úr énnékem őriző pásztorom
 4. Szívemet hozzád emelem
 5. Mint a szép híves patakra
 6. Tebenned bíztunk
 7. Az Úr csodásan működik
 8. Fel barátim
 9. Itt van szívem
 10. Kövesd a Jézust

A vizsgaanyag megtalálható a Szentírásban és a református énekeskönyvben.