Felvételi hírek

Felvételi tájékoztató

 

Induló IX osztályok – 2 :

 •   matematika-informatika                                   0,5           – 14 hely
 •  természettudomány                                            0,5           – 14 hely
 •  teológia( filológia- intenzív idegen nyelv)          1           – 28 hely

 

 Bejutás a IX. osztályba

 • teológia: a bejutási jegy ( 75%) + képességpróba eredmény (25%)
 • matematika-informatika: megyei elosztás szerint
 • természettudomány: megyei elosztás szerint
  • Bentlakás, étkezés helyben , esetenként költségtámogatást biztosítunk.

 Lehetőségek:

  • angol, német társalgási gyakorlatok
  • tornajátékok és sportolás
  • számítógépes grafika
  • ECDL felkészítő és vizsga

  MEGJEGYZÉS

Nem református vallású tanulóinktól is elvárjuk a református egyház értékeinek tiszteletben tartását. Az iskolai rendezvényeinken való részvétel és a hitoktatás mindenki számára kötelező.

 • A 2018-2019 tanévre marad az előző években bevezetett gyakorlat, vagyis a képességpróba megelőzi a számítógépes megyei elosztást!
 • A képességpróbán való részvétel nem kizáró jellegű a számítógépes elosztás szempontjából!
 • A bejutási jegy (nota la admitere) határozza meg a számítógépes elosztást.     
 • A bejutási jegyből(3/4) és a képességpróba jegyből(1/4) számított eredmény határozza meg a bejutási keretet a teológia osztályba.

– Beiratkozás: 2018. május 14-15.

– Felkészítők: 2018. május 17.

– egyházzene, ének: 14,00-15,00 óra

– bibliaismeret: 15,00-16,00 óra

– Képességpróbák: 2018. május 18., 14,00-16,00 óra

– Eredményhirdetés: 2018. május 22.

További információk:

 • Tel. 0266 219 766
 •  E-mail: refkol@refkol.ro
 •  Honlap: www.refkol.ro
 •  Cím: Székelyudvarhely, Márton Áron tér 2.

 

Felvételi anyaga

Szentírásismeret

I. Ószövetség

 1. A teremtés története (1Móz 1,1-2,4)
 2. Bûnbeesés (1Móz 3)
 3. Kain és Ábel (1Móz 4,1-16)
 4. Az özönvíz története (1Móz 6; 7,11-24; 8)
 5. Mózes születése, elhívása (2Móz 2-3)
 6. Az aranyborjú (2Móz 32)
 7. Sámuel születése, elhívása ( 1Sám 1.3. fejezetek)
 8. Saul (1Sám 9-10)
 9. Dávid és Góliát (1Sám 17)
 10. Illés (1Kir 18-19)

II. Újszövetség

 1. Jézus születése (Lk 2,1-20)
 2. Jézus megkísértése (Mt 4,1-11)
 3. Bevonulás Jeruzsálembe, templomtisztítás (Mt 21,1-17)
 4. Jézus elfogatása, ítélet, halál (Mt 26-27)
 5. Jézus feltámadása (Lk 24,1-12)
 6. Szentlélek kitöltetése és Péter beszéde (ApCs 2,1-41)
 7. A magvetõ példázata (Mt 13,1-23)
 8. Az irgalmas samaritánus (Lk 19,25-37)
 9. A kánai mennyegzõ (Jn 2,1-11)
 10. A bethesdai beteg meggyógyítása (Jn 5,1-18)

Egyházi ének:

 1. Erős várunk nékünk az Isten
 2. Térj magadhoz drága Sion
 3. Az Úr énnékem őriző pásztorom
 4. Szívemet hozzád emelem
 5. Mint a szép híves patakra
 6. Tebenned bíztunk…
 7. Az Úr csodásan működik
 8. Fel barátim…
 9. Itt van szívem…
 10. Kövesd a Jézust…

 A vizsgaanyag megtalálható a Szentírásban és a református énekeskönyvben.