Informatii

Conținut descărcabil:

 

Fellebbezés Nemzeti Felmérő 2022

A kitöltött formanyomtatványt, a szülő és a tanuló személyi igazolvány másolatát az alábbi e-mail címre küldhetik:

contestatii.evnat@refkol.ro

Telefonszám: 0266-219766
Nyomtatvány letöltése itt

 

ADÓ 3,5% FELAJÁNLÁSA

                 – Ide kattintva ki lehet tölteni a nyomtatványt

 

Felvételi tájékoztató 2022-2023

KÉPESSÉGPRÓBA EREDMÉNYEK (itt)

Induló IX osztályok – 2 osztály:

                       matematika-informatika- 0,5 – 13 hely

                       természettudomány           0,5 – 13 hely

                       teológia-intenzív angol      0,5 – 12 hely

                       társadalomtudományok-intenzív angol   0,5 – 13 hely

A IX. osztályokba való bejutás a következőképpen történik:

Matematika-informatika, természettudomány és társadalomtudomány-intenzív angol: számítógépes elosztás a Bejutási jegy (Media de admitere) szerint

Teológia- intenzív angol: Bejutási jegy 50% + Képességpróba jegye 50%

 • Bejutási jegy (Media de admitere): országos felmérés 80%, V.-VIII.-as média átlag 20%
 • Képességpróba jegy: az V.-VIII. osztályok vallás tantárgy médiája, két tizedessel számolva, kerekítés nélkül, minimum 7-es.

            A képességpróba egy interjúból is áll, melyre sikeres (admis) vagy sikertelen (respins) minősítést kap a vizsgázó. Az interjú időpontja: 2022 május 20 – 14:00 órától (alább csatolva a Szentírásismeret).

Túljelentkezés esetén angol nyelvből szintfelmérés lesz.

A teológia-intenzív angol szakra jelentkezés feltétele minimum 9-es magaviselet jegy minden iskolai évben.

Beiratkozás a képességpróbára: 2022 május 16.-17. között a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium titkárságán személyesen történik.

A 5150/2021 sz. Tanügyminisztériumi rendelet értelmében a következő dokumentumok szükségesek a református vallás- intenzív angol szakra való beiratkozáshoz:

 • papír mappa dosszié
 • beiratkozási űrlap
 • születési bizonyítvány másolat
 • személyigazolvány másolat
 • igazolás az V.-VIII. osztályok vallás és magaviselet tantárgyainak lezárásairól
 • nyilatkozat a belső rendszabályzat elfogadásáról
 • egyházi ajánlás
 • orvosi okirat (fișa medicală în original)

A képességpróba eredményhirdetése: 2022 május 27.

           

2022 július 1. – a bejutó diákok névsorának kifüggesztése;

2022 július 1.-4., kötelező a helyek elfoglalása írásos nyilatkozat formájában vagy a beiratkozási lapok visszaadása azoknak, akik nem jutottak be vagy meggondolták magukat és részt szeretnének venni a számítógépes elosztáson. 

Végleges eredményhirdetés: 2022 július 4.

Megjegyzés:

 • A 2022-2023-as tanévre marad az előző években bevezetett gyakorlat, vagyis a képességpróba megelőzi a számítógépes megyei elosztást!
 • A képességpróbán való részvétel nem kizáró jellegű a számítógépes elosztás szempontjából!
 • A bejutási jegy (media de admitere) határozza meg a számítógépes elosztást.     

 

Nem református vallású tanulóinktól is elvárjuk a református egyház értékeinek tiszteletben tartását. Az iskolai rendezvényeinken való részvétel és a hitoktatás mindenki számára kötelező.

Bentlakás, étkezés helyben , esetenként költségtámogatást biztosítunk.

Lehetőségek:

  • angol, német társalgási gyakorlatok
  • tornajátékok és sportolás
  • számítógépes grafika
  • ECDL felkészítő és vizsga

További információk:

refkol@refkol.ro

 • Cím: Székelyudvarhely, Márton Áron tér 2.

Szentírásismeret

 1. Ószövetség
 2. A teremtés története (1Móz 1,1-2,4)
 3. Bûnbeesés (1Móz 3)
 4. Kain és Ábel (1Móz 4,1-16)
 5. Az özönvíz története (1Móz 6; 7,11-24; 8)
 6. Mózes születése, elhívása (2Móz 2-3)
 7. Az aranyborjú (2Móz 32)
 8. Sámuel születése, elhívása ( 1Sám 1.3. fejezetek)
 9. Saul (1Sám 9-10)
 10. Dávid és Góliát (1Sám 17)
 11. Illés (1Kir 18-19)
 1. Újszövetség
 2. Jézus születése (Lk 2,1-20)
 3. Jézus megkísértése (Mt 4,1-11)
 4. Bevonulás Jeruzsálembe, templomtisztítás (Mt 21,1-17)
 5. Jézus elfogatása, ítélet, halál (Mt 26-27)
 6. Jézus feltámadása (Lk 24,1-12)
 7. Szentlélek kitöltetése és Péter beszéde (ApCs 2,1-41)
 8. A magvetõ példázata (Mt 13,1-23)
 9. Az irgalmas samaritánus (Lk 19,25-37)
 10. A kánai mennyegzõ (Jn 2,1-11)
 11. A bethesdai beteg meggyógyítása (Jn 5,1-18)

 

 

Iratkozás az előkészítő osztályba a

2022 – 2023 -as tanévre

 

A 2022-2023-as tanévre 2 osztály van jóváhagyva, a helyek száma 44.

Tekintettel arra, hogy a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium körzetmentes, érvényesek az általános és a sajátos pontozási feltételek.

A Napsugár Napköziotthon, mivel intézményünk tagóvódája, a nagy csoportban végzett gyerekek folytatólagosan felvételt nyernek előkészítő osztályba.

Túljelentkezés esetén a fennmaradt helyekre a sajátos pontozási feltételek alapján nyernek felvételt a jelentkezők.

 

Az előkészítő osztályba való beiratkozáshoz szükséges iratok a 2022 – 2023-as tanévre

 

 • beiratkozáshoz szükséges típusnyomtatvány (itt letölthető) amennyiben email-ben küldik, szükséges kitölteni a 3. számú mellékletet is (itt letölthető);
 • papír mappa “doszár”;
 • a gyerek születési bizonyítvány másolata;
 • szülők személyazonossági igazolványának másolata;
 • oltási igazolás a családorvostól;
 • egyháztagsági ajánlás, keresztelési tanúsítvány a felekezeti lelkésztől;
 • nyilatkozat az iskola belső rendszabályzatának, határozatainak elfogadásáról (itt letölthető);
 • ajánlás a napköziből, abban az esetben, ha a gyerek 2022. szeptember 1. – december 31. között tölti be a hat évet – kérés alapján (itt letölthető) adják a napköziből; 
 • pontozási szempontok – típusnyomtatvány (helyben kitöltendő);
 • szülők munkahelyi igazolása;
 • egyházi tisztségviselő szülő/nagyszülő – igazolás az egyháztól;
 • tanügyben dolgozó szülő/nagyszülő – igazolás a tanügyi intézménytől.

Minden pontozási feltétel dokumentummal igazolandó.

 A szükséges iratokat 2022 április 11 – május 10 között az iskola titkárságán lehet leadni vagy online elküldeni a beiratkozáshoz szükséges típusnyomtatványt a refkoltitkarsag@refkol.ro email címre. Az iratkozási dokumentumok érvényesítése személyesen történik a titkárságon.

Időpont egyeztetés telefonon lehetséges a 0266-219766 vagy a 0725-598919 telefonszámokon.

Eredményhirdetés: 2022. május 27.

 

Pontozási feltételek a 2022-2023-as tanévre előkészítő osztályba való beiratkozáshoz

 

S. sz.

Feltételek

Pontszámok

1.

Iskolánkban végzett szülő/testvér

0,50 pont

2.

Székelyudvarhelyi lakcímet igazoló személyazonossági igazolvány

1 pont

3.

Tanügyben dolgozó szülő/nagyszülő

0,50 pont

4.

Egyházi tisztségviselő szülő/nagyszülő

0,50 pont

5.

Személyazonossági igazolvánnyal tanusított lakcím távolsága az iskolától

0 – 500 m

0,50 pont

500 m – 1000 m

0,25 pont

6.

Szülő munkahelyének távolsága az iskolától

0 – 500 m

0,50 pont

500 m – 1000 m

0,25 pont

7.

6 éves életkor betöltése 2022.08.31.-ig

0,50 pont

8.

Egyház ajánlása

1 pont

 

Összesen

5 pont

Iratkozás a Napsugár Napközibe

 a 2022 – 2023-as tanévre

 

       A 28074/2022.05.04. számú Tanügyminisztérium által elfogadott módszertan értelmében az általános feltételeknek megfelelő jelentkezők, valamint azok a gyerekek, akik a Napsugár Napköziben járták a Tipegő csoportot, előnyben részesülnek a többi iratkozóval szemben. Túljelentkezés esetén a fennmaradt helyekre a sajátos pontozási feltételek alapján nyernek felvételt a jelentkezők.

     Minden pontozási feltétel dokumentummal igazolandó.

A szabad helyek száma a 2022-2023-as tanévben induló Tipegő csoportban – 17 hely.

A beiratkozás 2022. május 30. – június 10. között a BKG Református Kollégium titkárságán történik.

A beiratkozáshoz szükséges:

  • beiratkozáshoz szükséges típusnyomtatvány (itt letölthető);
  • papír mappa “doszár”;
  • a gyerek születési bizonyítvány másolata;
  • szülők személyazonossági igazolványának másolata;
  • oltási igazolás a családorvostól;
  • egyháztagsági ajánlás, keresztelési tanusítvány a felekezeti lelkésztől;
  • pontozási szempontok – típusnyomtatvány (helyben kitöltendő);
  • nyilatkozat azon személyeknek, akik ideiglenes lakcímmel rendelkeznek (itt letölthető);
  • nyilatkozat az iskola belső rendszabályzatának, határozatainak elfogadásáról(itt letölthető);
  • szülők munkahelyi igazolása;
  • egyházi tisztségviselő szülő/nagyszülő – igazolás az egyháztól;
  • tanügyben dolgozó szülő/nagyszülő – igazolás a tanügyi intézménytől.
  •  
  •