Informatii

Conținut descărcabil:

 

ADÓ 3,5% FELAJÁNLÁSA

                 – Ide kattintva lehet letölteni a nyomtatványt

 

Iratkozás a Napsugár Napközibe

 a 2024 – 2025-ös tanévre

 

A 4018/2024.03.15. számú Tanügyminisztérium által elfogadott módszertan értelmében az általános feltételeknek megfelelő jelentkezők, valamint azok a gyerekek, akik a Napsugár Napköziben járták a Tipegő csoportot, előnyben részesülnek a többi iratkozóval szemben. Túljelentkezés esetén a fennmaradt helyekre a sajátos pontozási feltételek alapján nyernek felvételt a jelentkezők.

Minden pontozási feltétel dokumentummal igazolandó.

A szabad helyek száma a 2024-2025-ös tanévben induló

Tipegő csoportban – 16 hely,

 Közép csoportban – 10 hely.

A beiratkozás 2024. május 27. – május 31. között a BKG Református Kollégium titkárságán történik.

A beiratkozáshoz szükséges:

 •  papír mappa “doszár”;
 •  beiratkozási formanyomtatvány (helyben kitöltendő);
 •  a gyermek születési bizonyítványa (eredeti és másolat);
 •  a szülők vagy törvényes gyámok személyigazolványának másolatai (mindkét szülőnek + eredeti a kérvényezőnek);
 •  eltartott kiskorú testvérek születési bizonyítványainak másolatai (IV. osztályos korig);
 •  egyháztagsági ajánlás, keresztelési tanúsítvány a felekezeti lelkésztől;
 •  pontozási szempontok – típusnyomtatvány (helyben kitöltendő);
 •  nyilatkozat az iskola belső rendszabályzatának, határozatainak elfogadásáról (helyben kitöltendő);
 •  egyházi tisztségviselő szülő/nagyszülő – igazolás az egyháztól;
 •  tanügyben dolgozó szülő/nagyszülő – igazolás a tanügyi intézménytől;
 • – munkahelyi igazolás mindkét szülőnek, vagy a vállalkozói minőséget igazoló dokumentum (esetenként);
 •  a gyermeknevelési juttatás jogosultságát igazoló határozat másolata (esetenként);
 •  munkahelyi igazolás, amennyiben a GYES-en lévő szülő a tanév kezdetétől számított 30 napon belül visszamegy dolgozni (nem kötelező dokumentum);
 •  egyetemi igazolás, amennyiben a szülő nappali tagozatos egyetemista (esetenként);
 •  gyámságot vagy örökbe fogadást igazoló bírói végzések másolatai (esetenként);
 •  egyszülős család esetében a gyerek gondozását igazoló dokumentum másolata – halotti anyakönyvi kivonat / jogerős és visszavonhatatlan válási ítélet / végleges és visszavonhatatlan gyermekelhelyezési bírósági végzés (esetenként);
 •  igazoló dokumentumok másolatai azon esetekben, amikor a szülők vagy a gyermek törvényes képviselői nyugdíjasok, nyilvántartott munkanélküliek, álláskeresők vagy rokkantsági bizonyítvánnyal rendelkeznek.

A tanév elején benyújtandó dokumentumok a felvett gyermekeknél:

 •  a családorvos által kibocsátott, öt napnál nem régebbi igazolás, amely bizonyítja, hogy a gyermek egészséges és alkalmas a napközibe való felvételre;
 •  a családorvos által kibocsátott, az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott oltási igazolás, az oltási bejegyzésekkel;
 •  egészségügyi / mikrobiológiai vizsgálatok igazolása: garat- és koprokultúra vizsgálatok eredményei (maximum 10 napos lehet).

 

Iratkozás az előkészítő osztályba

 

A 2024-2025-ös tanévre 2 osztály van jóváhagyva, a helyek száma 44.

Tekintettel arra, hogy a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium körzetmentes, érvényesek az általános és a sajátos pontozási feltételek.

         A Napsugár Napköziotthon, mivel intézményünk tagóvódája, a nagy csoportban végzett gyerekek folytatólagosan felvételt nyernek előkészítő osztályba.

         Túljelentkezés esetén a fennmaradt helyekre a sajátos pontozási feltételek alapján nyernek felvételt a jelentkezők. Egyenlő pontszám esetén elsődleges szempont a munkahely távolsága az iskolától.

 

Pontozási feltételek a 2024-2025-ös tanévre
előkészítő osztályba való beiratkozáshoz

 

S. sz.

Feltételek

Pontszámok

1.

Iskolánkban végzett szülő/testvér

0,50 pont

2.

Székelyudvarhelyi lakcímet igazoló személyazonossági igazolvány

1 pont

3.

Tanügyben dolgozó szülő/nagyszülő

0,50 pont

4.

Egyházi tisztségviselő szülő/nagyszülő

0,50 pont

5.

Személyazonossági igazolvánnyal tanúsított lakcím távolsága az iskolától

0 – 500 m

0,50 pont

500 m – 1000 m

0,25 pont

6.

Szülő munkahelyének távolsága az iskolától

0 – 500 m

0,50 pont

500 m – 1000 m

0,25 pont

7.

6 éves életkor betöltése 2024.08.31.-ig

0,50 pont

8.

Egyház ajánlása

1 pont

 

Összesen

5 pont

 •  

Az előkészítő osztályba való beiratkozáshoz szükséges iratok a 2024 – 2025-ös tanévre

 

 • beiratkozáshoz szükséges típusnyomtatvány (helyben kitöltendő)
 • papír mappa “doszár”;
 • a gyerek születési bizonyítvány másolata;
 • szülők személyazonossági igazolványának másolata;
 • oltási igazolás a családorvostól;
 • egyháztagsági ajánlás, keresztelési tanusítvány a felekezeti lelkésztől;
 • nyilatkozat az iskola belső rendszabályzatának, határozatainak elfogadásáról (helyben kitöltendő);
 • ajánlás a napköziből, abban az esetben, ha a gyerek 2024. szeptember 1. – december 31. között tölti be a hat évet – kérés alapján adják a napköziből;
 • pontozási szempontok – típusnyomtatvány (helyben kitöltendő);
 • szülők munkahelyi igazolása;
 • egyházi tisztségviselő szülő/nagyszülő – igazolás az egyháztól;
 • tanügyben dolgozó szülő/nagyszülő – igazolás a tanügyi intézménytől.

 

Minden pontozási feltétel dokumentummal igazolandó.

 

A szükséges iratokat 2024. április 11. – május 14. között az iskola titkárságán lehet leadni. Időpont egyeztetés személyesen vagy telefonon lehetséges a 0266-219766 telefonszámon.

 

Eredményhirdetés: 2024. május 29.

 

Felvételi tájékoztató 2024-2025

 

 • Induló IX. osztályok – 2:

       természetttudomány                                       0,5 – 13 hely

      matematika-informatika                                 0,5 – 13 hely

      társadalomtudomány-intenzív angol            0,5 – 13 hely

      teológia-intenzív angol                                    0,5 – 12 hely

 • Bejutás a IX. osztályba
  • teológia: a bejutási jegy ( 50%) +   képességpróba eredmény (50%)
  • természettudomány; matematika-informatika és társadalomtudomány: számítógépes elosztás szerint
 • Bentlakás, étkezés helyben , esetenként költségtámogatást biztosítunk.
 •  Lehetőségek:
  • angol, német társalgási gyakorlatok
  • tornajátékok és sportolás
  • számítógépes grafika
  • ECDL felkészítő és vizsga

                   MEGJEGYZÉS

Nem református vallású tanulóinktól is elvárjuk a református egyház értékeinek tiszteletben tartását. Az iskolai rendezvényeinken való részvétel és a hitoktatás mindenki számára kötelező.

A 2024-2025-ös tanévre marad a korábbi években bevezetett gyakorlat, vagyis a képességpróba megelőzi a számítógépes megyei elosztást!

A bejutási jegy (nota la admitere) határozza meg a számítógépes elosztást.

A bejutási jegyből (1/2) és a képességpróba jegyből (1/2) számított eredmény határozza meg a bejutási keretet a teológia osztályba.

A következő dokumentumok szükségesek a református vallás- intenzív angol szakra való beiratkozáshoz:

 • papír mappa dosszié
 • beiratkozási űrlap (Anexa la fișa de înscriere – abból az iskolából kapja, ahol jelenleg VIII. osztályos)
 • igazolás az V.-VII. osztályok magaviselet lezárásairól
 • születési bizonyítvány másolat
 • személyigazolvány másolat
 • nyilatkozat a belső rendszabályzat elfogadásáról
 • egyházi ajánlás
 • orvosi okirat iskolaorvostól vagy családorvostól (fișa medicală în original)

Beiratkozás: 2024. május 16-17.

Felkészítő:   2024. május 17., 14,00 óra

Képességpróba-ÍRÁSBELI:

  • május 24. 14,00 óra

Képességpróba-SZÓBELI (interjú):

  • május 24. 15,30 óra

 Eredményhirdetés: 2024. május 27.

 

További információk:

Tel. 0266 219 766

 E-mail: refkoltitkarsag@refkol.ro

 Honlap: www.refkol.ro

 Cím: Székelyudvarhely, Márton Áron tér 2.

 

Felvételi anyaga

BIBLIAISMERET

I. A világ és az ember teremtése

A világ teremtése (1Mózes 1,1-2,4)

Az ember teremtése (1Mózes 2,5-25)

 

II. A bűn és következménye

Bűneset (1 Mózes 3)

Kain és Ábel (1Móz 4,1-15)

 

III. Isten megszólít

Mózes elhívása (2 Mózes 3,1-15; 4,1-17)

Sámuel elhívása (1 Sámuel 3)

 

IV. Isten gondviselése

Átkelés a Vörös-tengeren (2 Mózes 14)

Az ötezer ember megvendégelése (Márk 6,30-44)

 

V. A hit próbája

 Ábrahám és Izsák (1 Mózes 22,1-18)

 

VI. Jézus Krisztus személye

Jézus születése (Lukács 2,1-20)

A kánai menyegző (János 2,1-11)

 

 VII. Jézus tanítása

 Az irgalmas samaritánus (Lukács 10,25-37)

 

VIII. Jézus szenvedéstörténete

A Gecsemáné-kertben (Máté 26,36-56)

Jézus a keresztfán (Lukács 23,32-43)

 

 IX. A feltámadott Jézus megjelenése

       Tamás kételkedése (János 20,19-29)

 

 X. Megtérés

       Saul megtérése (Cselekedetek 9,1-25)

 

A vizsgaanyag megtalálható a Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliájában (2014), ill. a világhálón: https://szentiras.hu/RUF

 

A
BACZKAMADARASI KIS GERGELY
REFORMÁTUS KOLLÉGIUM
TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGE
2023. SZEPTEMBER 11.

 

az előkészítő és az I – IV. osztályos tanulók részére

 

  8:00 – Találkozás az osztályokban

  8:10 – Átvonulás a Belvárosi Református templomba

  8:15 – Ünnepi istentisztelet

         – Tanévnyitó ünnepély

 

A tanévnyitó öltözéke: ünnepi ruha (fekete-fehér), iskolai nyakkendő.

Az évnyitóra szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket és a családtagokat is!

 

Békesség Istentől!

 

„Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. ”

                                                                                     Római levél 8:28.

 

A
BACZKAMADARASI KIS GERGELY
REFORMÁTUS KOLLÉGIUM
TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGE
2023. SZEPTEMBER 11.

 

az V – XII. osztályok részére

 

  9:00 – Találkozás az osztályokban

         – Osztályfőnöki bejelentések

  9:45 –Átvonulás a templomba

10:00 – Ünnepi istentisztelet

         – Tanévnyitó ünnepély

 

A tanévnyitó öltözéke: ünnepi ruha (fekete-fehér), iskolai nyakkendő.

Az évnyitóra szeretettel hívjuk és várjuk a szülőket és a családtagokat is!

 

Békesség Istentől!

 

Eredmény képességpróba

 

 

 

Iratkozás a Napsugár Napközibe

 a 2023 – 2024-es tanévre

 

A 4319/2023.05.26. számú Tanügyminisztérium által elfogadott módszertan értelmében az általános feltételeknek megfelelő jelentkezők, valamint azok a gyerekek, akik a Napsugár Napköziben járták a Tipegő csoportot, előnyben részesülnek a többi iratkozóval szemben. Túljelentkezés esetén a fennmaradt helyekre a sajátos pontozási feltételek alapján nyernek felvételt a jelentkezők.

Minden pontozási feltétel dokumentummal igazolandó.

A szabad helyek száma a 2023-2024-es tanévben induló

    Tipegő csoportban – 14 hely,

Kicsi csoportban – 17 hely,

A beiratkozás 2023. június 15. – június 20. között a BKG Református Kollégium titkárságán történik.

A beiratkozáshoz szükséges:

 •  papír mappa “doszár”;
 •  beiratkozási formanyomtatvány (itt letölthető);
 •  a gyermek születési bizonyítványa (eredeti és másolat);
 •  a szülők vagy törvényes gyámok személyigazolványának másolatai (mindkét szülőnek + eredeti a kérvényezőnek);
 • eltartott kiskorú testvérek születési bizonyítványainak másolatai (IV. osztályos korig);
 •  egyháztagsági ajánlás, keresztelési tanusítvány a felekezeti lelkésztől;
 •  pontozási szempontok – típusnyomtatvány (itt letölthető);
 •  nyilatkozat az iskola belső rendszabályzatának, határozatainak elfogadásáról (itt letölthető);
 •  egyházi tisztségviselő szülő/nagyszülő – igazolás az egyháztól;
 •  tanügyben dolgozó szülő/nagyszülő – igazolás a tanügyi intézménytől;
 •  munkahelyi igazolás mindkét szülőnek, vagy a vállalkozói minőséget igazoló dokumentum (esetenként);
 •  a gyermeknevelési juttatás jogosultságát igazoló határozat másolata (esetenként);
 •  munkahelyi igazolás, amennyiben a GYES-en lévő szülő a tanév kezdetétől számított 30 napon belül visszamegy dolgozni (nem kötelező dokumentum);

egyetemi igazolás, amennyiben a szülő nappali tagozatos egyetemista (esetenként);

 •  gyámságot vagy örökbe fogadást igazoló bírói végzések másolatai (esetenként);
 •  egyszülős család esetében a gyerek gondozását igazoló dokumentum másolata – halotti anyakönyvi kivonat / jogerős és visszavonhatatlan válási ítélet / végleges és visszavonhatatlan gyermekelhelyezési bírósági végzés (esetenként);
 •  igazoló dokumentumok másolatai azon esetekben, amikor a szülők vagy a gyermek törvényes képviselői nyugdíjasok, nyilvántartott munkanélküliek, álláskeresők vagy rokkantsági bizonyítvánnyal rendelkeznek.

A tanév elején benyújtandó dokumentumok a felvett gyermekeknél:

 •  a családorvos által kibocsátott, öt napnál nem régebbi igazolás, amely bizonyítja, hogy a gyermek egészséges és alkalmas a napközibe való felvételre;
 •  a családorvos által kibocsátott, az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott oltási igazolás, az oltási bejegyzésekkel;
 •  egészségügyi / mikrobiológiai vizsgálatok igazolása: garat- és koprokultúra vizsgálatok eredményei (maximum 10 napos lehet).

 

 •  

„A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók,

az imádkozásban állhatatosak.” Róma 12,12

protestáns felekezetek országos tantárgyversenye

Székelyudvarhely, 2023. április 12-14

 

Kedves Testvéreink!

Nagy örömünkre és megtiszteltetésünkre szolgál, hogy a 2023-es esztendőben a székelyudvarhelyi református kollégiumban adhatunk helyet a protestáns felekezetek országos tantárgyversenyének.

A következőkben néhány általunk hasznosnak ítélt felvilágosítással szeretnénk szolgálni.

Székelyudvarhelyet három irányból lehet megközelíteni: Szováta (Balavásár) felől, Segesvár irányából és Csíkszereda felől.

Az iskola Székelyudvarhely központjában található, teljes neve: Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, Márton Áron tér.2. Ideiglenesen parkolni az iskola előtti téren, az ún. Patkóban lehet. A bejelentkezés után az autókat az iskola udvarán lehet hagyni.

Regisztrációkor szükségünk lesz a következő iratokra:

 • szülői beleegyezés
 • orvosi igazolás
 • a versenyző diákok esetében az apa keresztnevének kezdőbetűi
 • kísérők nyilatkozata

Megkérjük, értesítsék diákjaikat a személyi igazolvány/ellenőrző fontosságáról, valamint az ünneplő öltözet mellett kirándulásra megfelelő ruházat szükségességére is hívják fel figyelmüket.

További szükséges információk elérhetők:

Áldott húsvéti ünnepet és jó készülést kívánunk!

A személyes találkozás reményében szeretettel üdvözöl,

 

Tőkés Zsolt                                                                                            Juhász Zoltán 

igazgató                                                                                        iskolai lelkipásztor

 

„A reménységben örvendezzetek , a nyomorúságban legyetek kitartók , az imádkozásban állhatatosak.” Róma 12:12

Protestáns Felekezetek Országos Tantárgyversenye

Székelyudvarhely, 2023. ÁPRILIS 12-14.

Program

 Szerda, április 12.

14:00-16:00 – Regisztráció

Helyszín: Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium

17:00 – Ünnepi kezdés

Igehirdető: Nt. Andrási Benedek, püspökhelyettes

Köszöntések, ünnepi műsor

Helyszín: Belvárosi Református Templom

19:00 – Vacsora, városnézés, szabad program

Csütörtök, április 13.

7:00 – Ébresztő

8:00 – Reggeli

9:00 – Áhítat: Nt. Dr.Bekő István-Márton, katekétikai előadó

10:00 – Tantárgyverseny

            Helyszín: Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium

13:00-14:00 – Ebéd

15:00-19:00 – Szervezett tevékenység

19:00 – Vacsora, foglalkozások, táncház

Péntek, április 14.

7:30 – Ébresztő

8:30 – Reggeli

9:00 – Kiértékelő korosztályonként, óvások megoldása

11:00 – Záró rendezvény

Helyszín: Belvárosi Református Templom

Szolgál: Nt. Dr. Kolumbán Vilmos-József püspökhelyettes

13:00 – Ebéd

14:00 – Hazautazás

Eredmények

Clasa a V-a

Nr.crt

Cod

Nota înainte de contestație

1

HR010

10,00

2

HR090

9,70

3

HR072

9,60

4

HR044

9,50

5

HR119

9,20

6

HR059

9,00

7

HR089

9,00

8

HR120

8,50

9

HR011

8,40

10

HR001

7,70

11

HR041

7,20

12

HR012

6,60

Clasa a VI-a

Nr.crt

Cod

Nota înainte de contestație

1

HR074

9,80

2

HR073

9,70

3

HR014

9,55

4

HR045

9,50

5

HR105

9,35

6

HR013

9,30

7

HR002

9,10

8

HR106

9,10

9

HR121

9,10

10

HR015

8,60

11

HR107

8,60

12

HR091

8,25

13

HR042

8,20

14

HR060

8,15

Clasa a VII-a

Nr.crt

Cod

Nota înainte de contestație

1

HR047

9,80

2

HR092

9,70

3

HR046

9,60

4

HR075

9,50

5

HR109

9,45

6

HR110

9,40

7

HR037

9,00

8

HR061

8,80

9

HR070

8,80

10

HR108

8,30

11

HR003

7,95

12

HR016

7,45

13

HR043

7,20

Clasa a VIII-a

Nr.crt

Cod

Nota înainte de contestație

1

HR018

9,90

2

HR076

9,80

3

HR062

9,65

4

HR022

9,40

5

HR122

9,40

6

HR023

9,30

7

HR048

9,20

8

HR111

9,05

9

HR071

8,90

10

HR020

8,85

11

HR093

8,85

12

HR017

8,60

13

HR019

8,30

14

HR004

7,50

15

HR021

7,50

Clasa a IX-a_T

Nr.crt

Cod

Nota înainte de contestație

1

HR033

9,40

2

HR054

9,10

3

HR034

9,00

4

HR126

8,85

5

HR083

8,50

6

HR067

8,10

7

HR101

7,45

8

HR084

7,10

Clasa a X-a_T

Nr.crt

Cod

Nota înainte de contestație

1

HR095

9,80

2

HR039

9,70

3

HR025

9,40

4

HR050

9,35

5

HR027

9,25

6

HR029

9,10

7

HR079

9,05

8

HR124

8,95

9

HR028

8,80

10

HR064

8,35

11

HR114

8,35

12

HR026

7,10

13

HR006

6,50

Clasa a XI-a_T

Nr.crt

Cod

Nota înainte de contestație

1

HR127

9,90

2

HR117

9,75

3

HR056

8,80

4

HR036

8,75

5

HR103

8,55

6

HR069

8,05

7

HR087

8,00

Clasa a XII-a_T

Nr.crt

Cod

Nota înainte de contestație

1

HR057

9,60

2

HR058

9,40

3

HR088

8,10

4

HR104

9,80

5

HR118

9,20