Régi épület sorsának alakulása

1670 az iskola alapításának éve. A gimnázium első rektora Letenyei Pál volt (1670-1680), akinek irányítása alatt új épületet emeltek, amelyben könyvtár is működött.

 • Az első iskolaépület módosítást Rozgonyi János végezteti 1680-1685 között.
 • Baczkamadarasi Kis Gergelyt az iskola második alapítójának is tekintik Rektorságának (1768-1787) első négy esztendeje alatt újraépíti, korszerűsíti a kollégium épületét.
  Letenyei Pál idején épített kőfalakat meghagyva, a fából ácsolt részeket lebontatta és szilárd fundamentumra, kőből, téglából rakott impozáns szilárdságú kétemeletes épületet építtetett, 45 szobával.
 • Az új iskolaépületet és a mellette levő tanári lakást 1771-ben kezdték el, külsejében barokk stílusban épült, vidéki nemesi kúriához hasonlított, manzárdszobákkal és tetővel, 1772-ben teljes épületet nyert.

obn

Az iskola épülete 1771-1772 között

aguan

Az iskola épülete 1771-1772 között

 • Az első hiteles fénykép  Orbán Balázstól , az iskola egykori tanítványától származik.
  Ennek alapján ugyancsak az iskola egy volt tanítványa,Haáz Rezső egy akvarellen örökíti meg ezt, 1924-ben.
 • A századforduló kiemelkedő tanár, tudós és újító-szervező igazgató egyénisége, Gönczi Lajos 1875-1914 között irányítja a kollégiumot. Irányítása alatt 18861887 között az épületet átalakítják az iskolaépületet és új felső emelettel bővítették. Eltűnnek a padlásszobák, csengettyűház, nagyobbítják az ablakokat. Így nyeri el az iskola a ma is látható alakját.

  Az iskola épülete 1886-1887 között
  Az iskola épülete 1886-1887 között
 • 1910-ben a kollégium pályázatot hirdet egy új, korszerű kollégiumi épület megtervezésére. A pályázatot Magyar Vilmos “Pithagoras” jeligéjű tervei nyerték meg.
 • 1911-1912 között felépült az új épület. Magyar Vilmos “A székelyudvarhelyi református kollégium 28 képpel” címen iskola ismertető könyvecskét ad ki, amelyben rövid iskolatörténet mellett bemutatja a kollégium új épületének belsejét, dotációját.
  Az iskola új épülete 1911-1912 között
  Az iskola új épülete 1911-1912 között

  11_13n
  Az iskola új épülete 1911-1912 között
 • 1927-ben a Kolozsváron tartott egyházkerületi közgyűlés úgy határozott, hogy a kollégium-főgimnázium működését bizonytalan időre felfüggeszti, és helyébe Nagyenyedről áthelyezi az ott 1917-ben létesült református tanítóképzőt, amelynek nem voltak megfelelő, jól felszerelt helyiségei. A tanítóképző intézet mellett egy négyosztályos elemi is létrejött.
 • 1927-től az új tanítóképző a kollégium szellemi és anyagi örököseként kezdi meg a megtisztelő és felelősségteljes munkáját.
 • A régi kollégium épülete az 1948-as tanügyi reformot követően ment a Mezőgazdasági Minisztérium és ezáltal a Mezőgazdasági Líceum tulajdonába.
 • Az épület visszaszerzése ádáz harcot igényelt. Ez kiváltképpen Molnár József igazgató kitartó munkájának köszönhető, aki 9 évig (1979-1987) volt a Tanítóképző igazgatója. Az írásai alapján, pillantsunk be hát a részletekbe:

  Molnár József 1937-2005
  Molnár József
  1937-2005

1961-től az emeleti részt béreltük, és itt működött a gyakorló elemi iskola. Mivel eredetileg a kollégium és az új épület között a földszinten és az első emeleten természetes folyosó-átjáró létezett, a könnyebb kapcsolattartás érdekében, az új igazgatóság első intézkedéseként megoldotta -a befalazott átjáró megnyitásával- az első emeleten az átjárhatóságot” emlékszik vissza Molnár József, majd így folytatja:

1984-ben a kollégium régi épületének visszaszerzése bonyolult stratégiát igényelt. 1948 után a “birtokos” a Mezőgazdasági Minisztérium. Hosszas érvelések után hajlandó a képzőnek visszaadni, ha “ugyanolyan épületet adunk cserébe…” Segít a matricagyár igazgatósága, amely a néptanács közvetítésével egy garzon tömbépületet ad át az iskolának. Látszólag beköltözünk az új bentlakásba. 1985-ben hivatalosan is kicseréljük a garzon tömbházat a kollégium épületével. Visszakerül birtokjogilag az épület, de leromlott, szinte használhatatlan állapotban. Segítsétek az iskolát, hogy létezzünk! – ez a jelszó, amivel összehívjuk az építkezési vállalat, matricagyár, bútorgyár és cérnagyár igazgatóit. És segítenek. Munkaórákon kívül, hónapokon át 25-30 szakmunkás dolgozik. És szívesen dolgoznak, megértették munkájuk fontosságát. Ez úton az iskola még egyszer hálás köszönetet mond nekik.
1985-86-ban az internátus és a gyakorló elemi a kollégium épületében van.

 • 1985-től kezdődően a kollégium régi épülete visszakerült a tulajdonosához

In memoriam Molnár Józsefgyj_n

 • 2001-2002 között, világbanki támogatásból teljesen felújítják külsejét, belsejét, mint a falakat, mint a villany vezetékeket. A gáz bekötésével, lebontják a fával működő kályhákat, és az újonnan felépített kazánházból bevezetik a központi fűtést.
 • 2002-2003 tanévtől az épület a Református Gimnázium adminisztrációjába kerül. Holland támogatásokból, egyházi támogatásból, meg pályázatok elnyerése eredményeként a padok, székek és bútorzatokat folyamatosan kicserélték, a meglévő 2 informatika termet újabb gépekkel tovább korszerűsítik. Ebben az épületben tanulnak a Református Gimnázium IX. -XII. osztályainak tanulói.