Hírek

„Tiszta szó-tiszta só”

Beszámoló a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium gondozásában megtartott – szülőföldi anyanyelvi szaktábor munkájáról

A Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium 2019-ben is megszervezte anyanyelvi tematikus táborát a Hargita megyei Felsősófalván.

A szaktáborban résztvevő tanulók Kollégiumunk 12 és 16 év közötti diákjai, akiknek irányítói, vezetői a különböző foglalkozások lebonyolítói magyar, történelem, ének-zene, földrajz és testnevelés tanárok, valamint pszichológus és lelkipásztorok voltak.

A tábor programját előadások sorozata színesítette. A Sószoros-i kirándulás alkalmával az élő növényzet megtekintése és a sóbánya-látogatás gazdagította a táborban eltöltött időt. Rendhagyó történelem órák és rendkívüli magyarórák keretében sóvidéki népmesék, mondák, mondókák, drámajátékok szereplői és résztvevői lehettek a diákok. Rendkívüli hittanóra nyújtott lelki feltöltődést a diákok számára, majd néptánc- és népdaltanulással „sózott” foglalkozások következtek.

A beszámolók megerősítették a Kollégium vezetőségét abban, hogy a diákok jó úton haladnak abba az irányba, hogy életkoruknak megfelelően minél jobban odafigyeljenek egy sajátos vidék történetére, szokásaira, kulturális és hitvilágára, ugyanakkor felismerjék, hogy életük betagolódik az egyetemes magyarságéba… megértsék, hogy küldetésük van az új évezredben.

Márai Sándor gondolata erősíti mind a tanító, mind a tanuló felekben a tudatosan és igényesen megszervezett és elvégzett nemzetépítő munkát: “Nincs más haza, csak az anyanyelv.”

Programunk megvalósításához tisztelettel megköszönjük a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatását.