Események

Megkapta a rózsát

Szeptember 16-17 között tartották a hazai református kollégiumok közös

tanévnyitóját Nagyenyeden. Ilyenkor szokták kiosztani a Bethlen-díjat,

melyet olyan pedagógus kap meg, aki kiemelkedőt alkotott a református,

keresztyén oktatás hírnevének emelése érdekében. Hagyományos ünnepség

volt, mely kiemelt hangsúlyt kapott azáltal, hogy a házigazda nagyenyedi

Bethlen Gábor Kollégium az idén ünnepelte alapításának 400 éves

jubileumát, illetve ezen alkalommal Szász-Tikosi Zoltán, nyugalmazott

matematika szakos kollégánkat jutalmazták meg Bethlen-díjjal. Iskolánk

jelmondatát alapul véve, akár “tövisek között” , nemzeti

oktáttatásügyünk több mint 40, iskolánk szolgálatának 18 évének

elismerése volt ez a “rózsa”.